Oyun Terapisi Programın Süresi ve İçeriği

Oyun Terapisi Programın Süresi ve İçeriği

Oyun Terapisi Programın Süresi ve İçeriği

Oyun Terapisi Programın Süresi ; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 80 ders saatidir. Sürenin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KonularSüre (Ders Saati)
Ailenin Çocukla İletişimde Dikkat Etmesi Gereken Bazı Hususlar10
Oyun ve Çeşitleri40
Oyun Etkinliği Planlamak30

 Oyun Terapisi Programın Süresi ve İçeriği;

1. AİLENİN ÇOCUKLA İLETİŞİMDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

1.1. Zaman Ayırma/İlgi
1.2. Dinlemeyi Öğrenme
1.3. Konuşma Yöntemleri
1.4. Sözsüz İletişimde Beden Dilini Kullanma

2. OYUN VE ÇEŞİTLERİ

2.1. Tanımı
2.2. Tarihçesi
2.3. Özellikleri
2.4. Eğitimde oyunun yeri ve önemi
2.5. Oyun çeşitleri
2.5.1. Karakterlerine Göre Oyun Çeşitleri
2.5.1.1. Fonksiyon Oyunları
2.5.1.2. Hayal Oyunları
2.5.1.3. Grup Oyunları
2.5.2. Oynandığı Yerlere Göre Oyun Çeşitleri
2.5.2.1. Açık Hava Oyunları
2.5.2.2. Salon-Sınıf Oyunları
2.5.3. Kullanılan Araca Göre Oyun Çeşitleri
2.5.3.1. Araçta Yapılan Oyunları
2.5.3.2. Araçla Yapılan Oyunları
2.5.3.3. Araçsız Yapılan Oyunları

3. OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMAK

3.1. Oyun etkinliği planlarken dikkat edilecek noktalar
3.2. Oyun etkinliği planlama
3.3. Oyun etkinliğinin uygulanması
2.3.1. Oyun Oynanacak Yeri Hazırlama
2.3.2. Oyun Araç-Gereçlerini Hazırlama
2.3.4. Isınma Hareketleri Yapma
2.3.5. Bilinen Oyunları Tekrarlama
2.3.6. Yeni Oyun Öğretimi
2.3.6.1. Oyunu Tanıtma
2.3.6.2. Oyunun Kurallarını Açıklama ve Rol Dağılımı Yapma
2.3.6.3. Oyunu Kurallarına Göre Oynama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

Oyun Terapisi ( Eğitimde Oyun Etkinlikleri ) Kursu Sınavında Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Kursun amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ölçülecektir.
2. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
3. Değerlendirme; teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır.
4. Teorik değerlendirme, programın tüm amaçlarının kazanılıp kazanılmadığını ölçecek şekilde yapılmalıdır.
5. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.

UZAKTAN EĞİTİM İLE OYUN TERAPİSİ KURSU SÜRESİ:

Oyun Terapisi ( Eğitimde Oyun Etkinlikleri ) Kursu eğitimi yaklaşık 1(bir) ay sürecek toplamda 80 saatlik bir eğitimdir. Bu eğitimi evinizden, işyerinizden yada dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız.